آرشیو بهمن ماه 1397

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

زن و حقیقت

۱۳ بازديد

زن و حقیقت

40- زن همواره غیر از این است که تو فکر می کنی مثل خدا و حقیقت. خود او نیز نمی داند که خودش چیست ولی عاشق این است که تو را به وسوسه و جنون بی پایان کشف خودش مبتلا سازد و لذتی برتر از این برای زن وجود ندارد. او بخاطر این لذت حتی خود را به روز سیاه می اندازد و نابود می کند و حتی خود را بدست تو به قتل می رساند ولی نمی گوید که چیست زیرا اصلاً برای او این مسئله کمترین چنگی به دلش نمی زند. زن کمترین میلی به خودشناسی ندارد تنها سئوالی که دارد و تنها وسوسه ای که دارد این است که می خواهد بداند که تو تا کجا دوستش داری آیا اگر تو را به قتل هم برساند و نابودت کند باز هم دوستش داری یا نه، عین خدا و عین خودِ حقیقت و عین زندگی و عین بودن.

 

از کتاب حقیقت چیست تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 9

32 - کتاب صوتی (1) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب صوتی (2) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب صوتی (3) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب صوتی (4) حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

32 - کتاب حقیقت چیست What Is the Truth) ) ۱۳۷۹

 

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

خودفروشی مردان و زنان

۱۵ بازديد

خودفروشی مردان و زنان

65- فقط زنان نیستند که از طریق جلوه گری و دلبری و طنازی خود را به فروش می گذارند و مردان را دعوت به پرستش خود می کنند. مردان نیز به گونه ای وارونه و شیطانی تر این کار را می کنند و آن را لباس عشق و ایثار به تن کردن است که: من عاشق تو هستم پس تو هم عاشق من باش و مرا بپرست! ولی این حرف را آشکارا بر زبان نمی آورند ولی جز این مقصودی ندارند از دعوی عشق خود! و چون به مقصد خود نمی رسند عاقبت عشق خود را انکار می کنند!

 

از کتاب حکمت حکومت تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 8

 

145- کتاب صوتی (1) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (2) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (3) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (4) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (5) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (6) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (7) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب صوتی (8) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145- کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

همسران بهشتی

۱۰ بازديد

همسران بهشتی

1- همسر هر کسی جمال و تجسم باطن اوست که در مقابل او قرار گرفته است. و لذا هر چه که آدمی نفس خود را شدیدتر بپرستد همسرش را هم بهمان شدت تبعیت و مریدی می کند و می پرستد. بنابر این زن ذلیلی مرد یا مرد ذلیلی زن هر دو نمادی از خودپرستی است که به ذلت و ضلالت می انجامد.

 

2- همانطور که در قرآن می خوانیم در خلقت ازلی، حوا از بطن آدم خلق شده است و نیز اینکه خداوند از نفس هر کسی برایش همسری برمی گزیند. و این یک قانون الهی است. مگر اینکه کسی بخواهد با آگاهی، همسری را برخلاف نفس و اراده خویش برای رضای خدا برگزیند که پیامبر اسلام و برخی امامان و مردان خدا مبادرت به چنین امری نموده اند که یک امتحان الهی و جهادی بر علیه نفس خویش است که به تقرب الی الله می انجامد.

 

3- هیچ دو انسانی همچون زن و شوهر، آئینه نفس یکدیگر نیستند و لذا این رابطه بر اهل معرفت عالیترین زمینه خودشناسی و تزکیه و تربیت نفس و سیر الی الله است. بدین معنا که هر یک از طرفین هر زشتی و صفت بدی که در طرف مقابل می بیند باید بداند که از خود اوست و تلاش کند تا بر آن احاطه یابد و آنرا از خود پاک نماید. این قاعده فقط در موارد خاصی که ذکرش رفت مستثنی می باشد. 

 

از کتاب نظر بازی ما تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 18

فهرست مطالب کتاب:

نظر بازی ما – صلوة صدیقین – همسران بهشتی – نربان ظهور – فلسفه شرع –

 راز آفرینش – مناجانی کودکانه

68- کتاب صوتی (1) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

68- کتاب صوتی (2) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

68- کتاب صوتی (3) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

68- کتاب صوتی (4) نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

68- کتاب نظربازی ما ( جستجوی تصوف در قرآن) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

تشیع و تصوف

۱۶ بازديد

تشیع و تصوف

1- تصوف و تشیع به لحاظ تئوری یکی است. آنچه بین این دو تضاد و حتی عداوت افکنده است قلمرو عمل است و آنانکه قضاوتشان به اعمال مدعیان است و هر که دعوی صوفیگری نمود را صوفی می دانند. همانطور که اگر ملاک شیعه گری اعمال عامه شیعیان باشد بایستی خط بطلان بر تشیع کشید زیرا مظهر اشد خرافه و نفاق است. همانطور که ملاک کمونیست ها و کسانی چون کسروی در رد تشیع اعمال عامه شیعیان و احادیث جعلی بوده است. و همانطور که ملاک همه دشمنان تصوف اعمال و هذیانهای داعیان درویشی گری بوده است. این هر دو قضاوت و نگرش دارای ماهیتی واحد است یعنی فرمالیستی و اخباری گری و عوام زدگی است هم کسی چون کسروی که دشمن تشیع است و هم کسی چون آقای دوانی که یک روحانی است و دشمن تصوف است.

از کتاب شیعه شناسی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 66

74 کتاب صوتی (1) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (2) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (3) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (4) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (5) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (6) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (7) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (8) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (9) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (10) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74 کتاب صوتی (11) شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

74-  کتاب شیعه شناسی‌ - ۱۳۸۷ (Shialogy)

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/eshghvaerfan2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

کتاب (صوتی) انسان کامل ( سرگذشت علیین ) - جلد دوم

۱۷ بازديد

کتاب (صوتی)

انسان کامل ( سرگذشت علیین ) - جلد دوم 

سلوک روحی اولیاء،عرفا و صدیقین:

 

بودا(ع) - خضر(ع) - سقراط - لائوتزو - مانی و مزدک - مریم مجدلیه - سلمان - ابوذر - حلاج - عین القضاة همدانی - ابو علی سینا - فردوسی - حسن صباح - ابن عربی - مولوی - روزبهان بقلی - حافظ - عطار - ملاصدرا - مارکس - نیچه - گاندی - طاهره قرة العین - میرزا آقاخان کرمانی - میرزا کوچک خان جنگلی - صادق هدایت - محمد حنیف نژاد - محمد تقی شریعتی - دکتر شریعتی - آرتور رمبو - انیشتن- هانری کوربن - فیدل کاسترو چه گوارا

 

 82- کتاب صوتی (1) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (2) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (3) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (4) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (5) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (6) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (7) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (8) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (9) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (10) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (11) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (12) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (13) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (14) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (15) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (16) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (17) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (18) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (19) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (20) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (21) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (22) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (23) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (24) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (25) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (26) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (27) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (28) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (29) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

82- کتاب صوتی (30) انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

 

82کتاب انسان کامل جلد۲ (سرگذشت علیین)(سلوک عرفانی اولیا،,عرفا,صدیقین) - ۱۳۸۷ (The Complete Man 2)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

عرفان و زندگی

۱۸ بازديد

اشراقات دازگاره

170- من شریعت و معرفت و حقیقت را در زندگی طبیعی خود کشف کردم نه از طریق تاریخ و کتاب و موعظه و مسجد و خانقاه و ورد و ریاضت و چله نشینی و فنون از پیش تعیین شده.

 

171- دین و عرفان من عین واقعیت روزمره زندگی ام بوده است و نه چیزی در حاشیه آن و تزئینی بر آن و کالائی در خدمت آن. و این تنها دین و عرفانی است که برای انسان آخرالزمانی ممکن و میسر است.

179- یکی دیگر از مأموریت ها و افتخارات بنده این است که سیر و سلوک روحی و عرفانی خود را به زبان ساده و محسوس به نگارش آورده ام تا برای طالبان راه گشا باشد. و این یکی از برکات سفر دازگاره است. و تاریخ دین و ادبیات عرفانی ما همواره از فقدان چنین اثری رنج برده و دچار انحرافات و خرافات بسیاری بوده است. زیرا هیچ عارفی سیر و سلوک عرفانی خود را به زبان امی و ساده برای مردمان به یادگار نگذاشته است.

 

 

از کتاب اشراقات دازگاره تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 

 114- کتاب صوتی (1) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (2) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (3) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (4) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (5) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (6) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (7) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹(Dazgareh Illuminations)

114کتاب اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

اشراقات دازگاره

۲۰ بازديد

اشراقات دازگاره 

1- دازگاره زادگاه عرفانی من است و خاکی که نطفه ام در آن بسته شد و بهشت دوران کودکی ام و دانشگاه عرفانی دوران کمالم و مسجدالاقصی عروج روحانی من است و سرزمینی که درب آخرت را بر من گشود و تاق آسمانم را شکافت و مرا روح و ملائک ارزانی ساخت و با انبیای الهی محشور نمود و اسرار قرآنی را بر من مشهود ساخت و قیامت مرا برپا کرد و مرا مأمور برپائی قیامت این دوران نمود.

2- من هرچه دارم از دازگاره و حوادث الهی آنجا دارم و هرچه می نویسم در به یاد آوردن وقایع آنجاست. 

 

از کتاب اشراقات دازگاره تألیف استاد علی اکبر خانجانی 

 

 114- کتاب صوتی (1) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (2) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (3) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (4) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (5) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (6) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

114- کتاب صوتی (7) اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹(Dazgareh Illuminations)

114کتاب اشراقات دازگاره (نزول و عروج روح) - ۱۳۸۹ (Dazgareh Illuminations)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

وجدان چیست

۲۸ بازديد

وجدان

وجدان در لغت بمعنای وجود-دان است یعنی دانائی وجود و تشخیص بین وجود و عدم و تفکیک مرز نور و خاک و درک حکم اراده نوری است.

حکم وجدان در هر مورد بصورت ندای آری یا نه در دل شنیده می شود و هر کس که گوش دل دارد می شنود مگر اینکه گوش دلش کر شده باشد و این همان بی وجدانی است که امری ارادی و انتخابی بواسطه ذهن است که اراده ای خاک پرست و فرمالیست است. چنین فردی جز در اطاعت از یک امام که زبان وجدان است قادر به تشخیص درست و نادرست و حق و باطل نیست.

گفتیم که فرق وجود و عدم فرق معرفت و جهل است. زیرا نشان دادیم که عدم همان نور مطلق وجود ازلی است که در نگاهی بی نور و بی معرفت، نابودن فهم می شود. پس وجدان با نور معرفت نفس جان می گیرد و تغذیه می شود. لذا فقط عارفان صاحبان وجدان هستند و لذا امامان اراده بشرند.

از کتاب مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

ذهنیت ( نفس ناطقه - روان )

۳۱ بازديد

 ذهنیت ( نفس ناطقه - روان )

ذهن، نفس ناطقه است و لذا قلمرو مسئولیت و تعهد و انتخاب است. و آنچه که "انسان باید" نامیده می شود منظور همان ذهن است که نطق تمامیت نفس و وجود درونی بشر است. همه ارزشها و محاسبات و مسئولیتهای دنیوی و اخروی بشر از نفس ناطقه است که نفس آگاه است که همان خود یا منِ آگاه و مسئول است که مورد مواخذه وجدان و نور ازلی قرار می گیرد.

نفس ناطقه عرش کلام نور در خاک بشر است و لذا در رأس هیکل انسان قرار دارد که سر اوست که حتی بر بالای دل که منظر اراده خداست واقع شده است تا اراده او را بخواند و به فعل در آورد. نفس ناطقه یا ذهن به مثابه قوه مجریه وجود انسان است و قوانین دل را می خواند و در باره اش تدبیر می کند.ذهن که در خدمت دل و یا امام دل باشد قلمرو کشف تاریخ هستی و علم و معرفت و رهبری است و در غیر اینصورت عرصه جنون و نسیان و پریشانی و جنگ و ابطال است.

روان انسان همان سیالیت جادوئی نفس ناطقه ذهنیت است. ذهن آدمی نیز به طور کلی دارای پنج قلمرو و یا طبقه و رسالت است: حافظه، درک، تأمل، تفکر و تعقل. آنچه که " روان " نامیده می شود جریان بلاوقفه فعالیت این وجود ذهن است.

 

از کتاب مبانی خودشناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 36

61- کتاب صوتی (1) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (2) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (3) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61- کتاب صوتی (4) مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

61کتاب مبانی خودشناسی عرفانی (ارکان عمومی‌ معرفت نفس) - ۱۳۸۶ (The Basic Theosophical self-knowledge)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

مرگ چیست؟

۴۶ بازديد

مرگ چیست؟

1- حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیتهای جسمانی و نیازهای مادی است.

2- با مرگ، همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخاسته از نیازهای تن از میان می رود. البته بواسطه بستگی و عادت یک عمر به بدن و نیازهایش به سرعت این نیازها و امیال و احساسات از میان نمی رود و تا مدتی خماری های بسیاری در نفس محض آدمی باقی خواهد بود مثل عادت به گرسنه شدن و خوردن، عادت به خوابیدن، عادت به همخوابگی با جنس مخالف و عادت به فعالیتهای معیشتی و سیاسی و عادت به اندیشیدن در امور مادی و احساسات ناشی از این عادات.

3- با حذف این فعالیتها و عادات و عواطف ناشی از آن می توان تصوری از حیات پس از مرگ بدست آورد.

4- نفس آدمی بدلیل همزیستی با تن و روح از این هر دو برداشت هائی می کند. از تن، صورتی لطیف حاصل می آید و از روح هم اراده به وجود داشتن.

5- آنچه که پس از مرگ باقی می ماند نفس مجرد است. و سخت ترین کار در این عرصه درک و شناخت و کنار آمدن با نفس مجرد خویش است.

6- نفس مجرد چیست؟ نفس، مخلوق ازدواج تن و روح بشر است که با مرگ، والدین خود را از دست می دهد و آنچه که از این دو بطور ابدی می یابد بودن است و اراده: بودنی صاحب جمال و اراده ای روحانی.

7- برخلاف تصور عامه آنچه که پس از مرگ باقی می ماند روح نیست بلکه نفس است. طبق کلام خدا روح با مرگ آدمی بسوی خدا پرواز می کند و تن در خاک می شود.و نفس باقی می ماند که مستقل از تن و روح به حیات خود ادامه می دهد و این نفس همان وجودیت اخروی و ابدی است.

 

از کتاب پدیده شناسی گناه تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص22

 101- کتاب صوتی (1) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب صوتی (2) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب صوتی (3) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

101- کتاب صوتی (4) پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin) 

101کتاب پدیده شناسی ‌گناه - ۱۳۸۸ (Phenomenology of Sin)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: t.me/akharozzaman2

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95