بی همتا

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

پست ثابت

۱۸۸ بازديد

پست ثابت:

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.net/

http://khanjany.com/

سایت نور امید :       http://nooreomid.net

-----------------------------

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

برخی از کتاب های صوتی (زیپ شده ):

 168- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من

81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) - ۱۳۸۷

170- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) 

 148-کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) 

 59-کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶)

118-کتاب صوتی محبت نامه - ۱۳۸۹

 

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

 توجه!

 شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

                                                                 علی اکبر خانجانی

مشقات انسان مدرن

۵ بازديد

مشقات انسان مدرن

128- خا، معاد، بهشت و جهنم برای هزاران سال گروههای بشری را تسکین می داد و قانع می کرد تا مشقات زندگی را تحمل کنند. ولی برای انسان آخرالزمان این مفاهیم سنتی پاسخگو نیستند زیرا تلاطم ها و سختی ها و بحرانها هم در وسعت و هم در شدت روزافزون هستند و لذا آن معانی و احساساتی که از الفاظ و باورهای مقدس کهن حاصل می آمد امروزه پاسخگو نیست. یعنی آن خدای آسمانی و دین مابعد زندگانی و وعده های قیامت پایانی نمی توانند انسان امروز را در قبال اینهمه بطالتها و زجرها و بحرانها، مصونیت و امنیت و صبر و استقامت در قبال سختی ها بخشند تا شرافت و اخلاق انسانی را حفظ کند و به خود خیانت نکند.

 

129- این بدان دلیل نیست که انسان مدرن لزوماً فهمیده تر و عمیق تر از انسان سنتی است بلکه صبر و مقاومتش در قبال سختی ها به پایان رسیده و لذا آن معنویت سنتی قادر نیست به او ایمان لازم را ببخشد تا خود را در قبال هجوم شرارتها و وسوسه های نو به نو محفوظ نماید.

 

از کتاب " از خود تا خود-آ " 

 

141کتاب صوتی (1) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (2) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (3) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (4) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (5) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (6) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (7) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (8) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (9) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (10) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (11) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (12) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (13) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (14) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

https://www.dalfak.com/panel/myvideo

 

راز بقای بشر

۵ بازديد

راز بقای بشر بر روی زمین

230- امروزه دانشمندان نجوم اعتراف دارند که پیدایش و بقای بشر و استمرار حیاتش بر روی زمین به لحاظ حساب احتمالات و شانس، در حد محال و مطلقاً ناممکن است زیرا میلیونها و بلکه میلیاردها کهکشان و سیاره و شهابهای نابود کننده هر آن می توانند و می توانستند و می بایستی کل زمین را نابود کرده باشند. پس این چه رازیست که انسان را در جهان تا کنون نگاه داشته است. الا اراده و علم و نظارت خالق جهان. و ارزش انسان برای جهان و خالق آن.

 

231- همین دانش و خودآگاهی کیهانی بشر در این هستی لامتناهی کافیست که انسان را به شناخت و پرستش مطلق خداوند بکشاند هر چند که اکثر دانشمندان با چنین نگاهی به این واقعه حیرت آور نمی نگرند و آنرا یک تصادف و شانس اسرار آمیز تلقی می کنند و لذا بر این باورند که هر آن ممکن است کره زمین نابود شود و خیلی عجیب است که تا کنون هزاران بار نابود نشده است. و این یک اندیشه و باور خلاف عقل و خلاف همین علم نجوم است. 

 

از کتاب " از خود تا خود-آ " 

 

141کتاب صوتی (1) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (2) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (3) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (4) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (5) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (6) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (7) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (8) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (9) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (10) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (11) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (12) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (13) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب صوتی (14) از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

141کتاب از خود تا خودآ (خلاصه مجموعه آثار)(باراندازکل آثار) – ۱۳۹۱

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

https://www.dalfak.com/panel/myvideo

وسواس

۴ بازديد

وسواس ها

8- وسوسه ها به لحاظ ماهیت نیز دو نوعند: جذبی و دفعی! جاذبه کاذب برخی امور و نفرت و بیزاری کاذب از یرخی چیزها و رفتارها و سلایق! که این دو روی سکه واحد وسوسه اند که رگ و ریشه های استکباری و نژادپرستانه دارند.

 

9- برخی از این وسوسه های جذبی یا دفعی در قلمرو رژیم غذائی کار را به سوء تغذیه و بسیاری از امراض جسمانی می کشانند. این وسواس های استکباری و نژادی گاه بازیچه شیاطین و اجنه شده و فرد را ساقط می کنند. مثلاً در حالیکه فرد به لحاظ غذائی شدیداً نیازمند مصرف سبزیجات و میوه جات است ولی از آن بیزار است و این بیزاری وی را رنجور ساخته است و او با آنکه بر آن آگاهی دارد ولی حریفش نمی شود و نیروئی نامرئی او را از مصرف غذائی ضروری بازمیدارد.

 

10- برخی نسبت به رفتارها و سلایق طبیعی همسر خود حساسیت آلرژیک پیدا می کنند تا آنجا که اصلاً از قیافه او بیزار می شوند و خود از این وضع عذاب می کشند و هیچ حقی هم در آن نمی بینند ولی از این وسواس رهائی ندارند. این مسئله دال بر حضور شیطان است که به طور مستقیم یا از طریق نژادپرستی وارد رابطه زناشوئی شده است.   

از کتاب مبانی عرفان عملی - وسواسها ص 128

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

ازدواج و زناشوئی و تربیت فرزند

۴ بازديد

ازدواج و زناشوئی و تربیت فرزند

21- اگر امروزه بچه داری و بحران تربیت بچه تبدیل به یک معضله جهانی شده تا آنجا که سدی محکم در مقابل ازدواج شده است حاصل مرگ ولایت زناشوئی است. فرزندان این مرگ، هزاران بار مفلوکتر از فرزندان طلاق هستند. این فرزندان از بچه هائی که در پرورشگاه ها به بار می آیند بی هویت ترند و در قحطی عاطفه و عقل و اراده جان می کنند.

 

22- کسانی که با شعار برابری ازدواج می کنند و ادعا می کنند که دو دوست هستند و نه زن و شوهر، به عاقبت فجیعی می رسند زیرا این به اصطلاح برابری و دوستی فقط و فقط پوششی برای فرار از مسئولیت است که: ما هر دو برابریم پس هیچ کس مسئول نیست! این بی تعهدی و رذالت تحت عنوان ازدواج دوستانه تقدیس می شود. این بی مسئولیتی و بی غیرتی مرد، لباس عشق و ایثار به تن کرده و تازه بر زن منت هم دارد و زن به سودای برتری جوئی اش نمی داند چه کلاه بزرگی بر سر خود نهاده است.

 

از کتاب مبانی عرفان عملی - زناشوئی و ازدواج ص 120

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

شناخت حضور شیطان در خویشتن

۴ بازديد

شناخت حضور شیطان در خویشتن

17- در میان عواطف و احساسات بشری نیز برخی تماماً شیطانی هستند که در رأس آن احساس ایثار نمودن است. تأکید می کنم که احساس ایثارگر بودن جدای ایثار کردن است زیرا ایثارگران واقعی هرگز احساس ایثاری ندارند و بلکه منت کش و محنت کش دیگران هم هستند نه اینکه منت بگذارند. پس منت نیز احساس ابلیسی رایج دیگری در بشر است.

 

18- و اما شناخت حضور شیطان در خویشتن مهمترین بخش شیطان شناسی است و آن حضور خناسان است که شیاطین در صورت بشری هستند که قلوب آدمی را احاطه می کنند و چه بسا عزیزان آدمی باشند که شیطان با صورتشان تبدیل به خناس شده و در دل و ذهن آدمی لانه می کند که اکثر مردمان این وضع را عشق می نامند در حالیکه شیطان زدگی است. و فرق صورت معشوق حقیقی و یک خناس در اینست که خناس در دل آدمی ایجاد دغدغه و استرس و اضطراب و آتش و بیقراری و حسد می کند و اندیشه را پریشان و فرد را دچار نسیان و هذیان می کند در حالیکه عشق جمالی اثری کاملاً معکوس دارد و مولد ایمان و عزت و عصمت و اتکاء به نفس و اقتدار معنوی است. 

 

از کتاب مبانی عرفان عملی - شیطان شناسی عملی ص 77

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

دین خالص

۶ بازديد

دین خالص

6- همین یکی دو نفری که در هر قوم و عصری برپا دارنده دین خالص (عشق عرفانی) هستند میزان و محک و امتحان و حجت سائر مردمان در دین و دنیا و آخرت محسوب می شوند که با این یکی دو تا چه می کنند و چه قضاوتی دارند که چهار حالت کلی دارد: بی تفاوتی، انکار و عداوت، تصدیق و حمایت، اطاعت و ارادت! « و در آن روز پرسیده می شوید که با نعیم چه کرده اید»قرآن- این برپا دارندگان دین خالص همین نعیم ها و نعمت الله ها هستند. « ای اهل ایمان هرگز نعمت الله را از یاد مبرید» قرآن-

 

7- پس بطور کلی دو نوع دین داریم: دین برای خدا و دین برای خلق! و دین خلقی نیز مخلوق و محصول دین خدائیِ انگشت شماری از مخلصین است. و مخلصین طبق کلام قرآنی، مظاهر اراده و فعل الهی در میان مردمند که حساب خداوند با آنان در ورای اعمالشان است و خدا با آنان و آنها با خدایشان بی حسابند! و این جز عشق الهی معنائی ندارد! این بی حسابیِ عشق است.

 

از کتاب مبانی عرفان عملی - راز اطاعت بی چون و چرا- ص 68

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

نژادپرستی

۳ بازديد

نژادپرستی

2- آدمی در حیات دنیا به هر مقام معنوی هم که برسد باز هم از خودپرستی رهائی ندارد. ولی نژادپرستی یک خودپرستی شیطانی و مالیخولیائی است که حتی غرایز حیوانی بشر را هم فلج و تباه می سازد و از بشر حیوانی شیطان صفت و رذل و بی عاطفه و دیوانه و عذاب پرست می پرورد و نام این فلاکت را عشق می نامد.

 

3- مسلماً فرهنگ و روحیه نژادپرستانه بر محور غریزه جنسی و تولید مثل پدید آمده است. که حیوانات هم آن را دارند. ولی چرا هیچ حیوان نژادپرستی نداریم که برای حفظ و بقای نسل خود میل به نابودی همه داشته باشد و آنگاه هم که نتواند نسل خود را تصاحب کند برای انتقام، نسل خود براندازد. پس نژادپرستی یک طبع حیوانی نیست. طبع الهی بشر هم نیست. پس طبع شیطانی بشر است. زیرا هیچ حیوانی پس از برقراری رابطه جنسی قصد تملک جنس مخالفش را نمی یابد و فرزندانش را نیز چون به حد خودکفائی رساند رهایشان می کند تا زندگیشان را بکنند. 

 

از کتاب مبانی عرفان عملی - ام المظالم (نژادپرستی) ص 50

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

علت بیماری ها

۶ بازديد

علت بیماری ها 

1- اول بدان هر مرض جسمی و عصبی و روانی و عاطفی و عذاب اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که بدان مبتلا شده ای علتش در خود توست و در خارج از خودت به جستجوی آسیب شناسی آن مباش. پس طبعاً شفای آن نیز در خود توست.

 

2- پس جستجوی علت بیماری در غیر خود جز گمراهی نیست و شفاهای حاصل از این جستجو هم جز بر عذاب و عمق مرض نمی افزاید.

 

3- منشأ هر مرض و عذابی، امیال و افکار و اعمال توست. پس با جستجوی در خودت علتش را دریاب و اصلاحش کن تا شفا و نجات یابی.

 

4- هر مرض و عذابی به خودی خود شفابخش است اگر در جستجوی تسکین و شفای فیزیکی و بیرونی آن نباشی. و شفایش آنست که علت مرض را از نفس تو چاره و پاکسازی می کند یعنی امیال و افکار و اعمالت را به خودی خود و به تدریج اصلاح می کند.

 

5- پس همه آنچه که به انواع امراض مشهورند خود اصل بیماری نیستند بلکه عوارض و نشانه های بیرونی و حسی آن هستند. 

 

از کتاب مبانی عرفان عملی ص 33

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

پول و عرفان

۶ بازديد

پول و عرفان

215- اصولاً یک نشانه بزرگ وجود دارد که می توان از طریق آن سره را از ناسره و مروارید را از خرمهره تشخیص داد و آن "پول" است. هر کجا که تحت هر عنوانی پول در میان است، دین و عرفان در میان نیست زیرا دین و عرفان با پول حاصل نمی آید مثل دکانهای انرژی درمانی و تکنولوژی فکر و گیاهخواری و مدیتیشن و امثالهم. همه انواع این نوع به اصطلاح کلاسهای عرفانی، دجالیت و شیادی است. 

 

 

از کتاب ن والقلم ص 76

 

 65- کتاب صوتی (1) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (2) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (3) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (4) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (5) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (6) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (7) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (8) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (9) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (10) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (11) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (12) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (13) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (14) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (15) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95