بی همتا

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

پست ثابت

۱۸۲ بازديد

پست ثابت:

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.net/

http://khanjany.com/

سایت نور امید :       http://nooreomid.net

-----------------------------

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

برخی از کتاب های صوتی (زیپ شده ):

 168- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من

81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) - ۱۳۸۷

170- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) 

 148-کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) 

 59-کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶)

118-کتاب صوتی محبت نامه - ۱۳۸۹

 

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

 توجه!

 شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

                                                                 علی اکبر خانجانی

هر انسانی امامی دارد.

۴ بازديد

هر انسانی امامی دارد.

هر انسانی امام و اسوه و مرجع تقلید یا اطاعت و ارادتی دارد که یا پیشوای هدایت اوست و یا ضلالت. این امام یا مرده است یا زنده، یا حاضر است و یا غائب، یا مرد است و یا زن، یا انتخابی و آگاهانه است و یا جبری و وراثتی و ناخودآگاه. هیچکس بی امام نیست و نمی تواند باشد. این امام می تواند یکی از این موارد باشد: والدین، شاهان مرده یا زنده، پیامبران و امامان و عارفان و علمای مرده یا زنده، صاحبان قدرتهای دنیوی، هنرپیشه ها و هنرمندان، دوستان، معلمین، قهرمانان، یکی از اعضای خانواده، روحانیون، سیاستمداران وو ... و انگشت شمارانی هم امامشان خود خداوند و یا ابلیس است.

 

ولی یک امام که بتواند فرد یا گروهی را در همین دنیا در قلمرو اختیار و معرفت و تعالی روح، هدایت نماید و رشد دهد و بسوی کمال انسان بکشاند بایستی یک عارف متقی و جهان بین و شجاع و در قید حیات باشد. و آن فرد هم بایستی قلباً و عقلاً و عملاٌ مرید باشد. و کل زندگی ظاهری و باطنی خود را تحت الشعاع اراده او قرار دهد.

 

از کتاب خداشناسی عرفانی ص 10

 

60 کتاب صوتی (1) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60 کتاب صوتی (2) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60 کتاب صوتی (3) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60 کتاب صوتی (4) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60 کتاب صوتی (5) خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

60-  کتاب خداشناسی عرفانی (توحید در آینه اسلام)(خلاصه آثارم) - ۱۳۸۶ (Theosophical Theology)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

زمان و شناخت

۷ بازديد

زمان و شناخت

هر شناختی یا محصول گذار زمان در انسان است و یا محصول تجربه جاودانگی که همان تجربه جوهره زمان است. شناخت نوع اول ماهیتاً در جدال بر علیه زمانیت است و با مرگ می جنگد. همه علوم مدرسه ای از این نوع هستند و همه شناختهای اکتسابی از معلم و مدرسه و کتاب و همه شناختهای تجزیه تحلیلی و علت-معلولی. شناخت نوع دوم به خداشناسی منجر می شود آنهم نه خداشناسی کتابی و اثباتی که معروف به الهیات می باشند و نه علوم دینی. شناخت نوع دوم اساساً مربوط به شرح عشق بین خدا و انسان است. شناختی که در گذر زمان به دست می آید چون حاصل تباه شدن است لذا حداکثر می تواند انسان را از تباهی مصون دارد و در مسیر نابود شدن متوقف کند ولی نمی تواند انسان را نجات و هستی جاوید بخشد مگر بواسطه شناختی که در بی زمانی رخ داده است، شناختی که شناخت عرفانی یا شهودی نامیده می شود.

 

از کتاب فلسفه زمان ص 18

 

  31 - کتاب صوتی (1) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (2) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (3) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (4) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (5) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (6) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (7) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب صوتی (8) فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

31 - کتاب فلسفه زمان (در جستجوی زمان از دست رفته ) ۱۳۷۹ (Philosophy of Time)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

شناخت خویشتن

۳ بازديد

شناخت خویشتن

خود-شناسی از جمله حیرت آورترین دعویهای معرفتی بشر است و به لحاظی از ادعای خداشناسی نیز حیرت آورتر است چرا که خداوند نادیدنی است و لذا در جستجوی شناختِ او بودن امری معقول است زیرا اصولاً آدمی واژه"شناخت" را در باره امور غیبی یا مجهول بکار می برد و خودشناسی از این لحاظ ادعائی حیرت آور می نماید: شناخت خویش!؟ زیرا هر کسی بطور ضمنی، گفته یا ناگفته مدعی است که مسلماً خودش را می شناسد و یا لااقل خودش را بیشتر از هر چیز دیگری در جهان می شناسد لذا نیازی به خود-شناسی نیست بلکه نیاز به شناخت دیگران است: چیزها و انسانها و حوادث دیگر: غیر خود! 

 

از کتاب کند و کاوی در اصول جلد اول - مبحث خودشناسی

 

 

۱۸ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۴) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۵) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۶) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۷) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

سودای خودشناسی

۳ بازديد

سودای خودشناسی 

آدمی بر دو نوع است و این دو نوع بر ماهیت دو درد قرار دارد: درد فهمیدن و درد بلعیدن و گویا هرگز امکان ندارد که درد بلعیدن تبدیل به درد فهمیدن شود و یا بالعکس. درد فهمیدن در مفهوم نهائی همان درد فهم خویشتن است همانطور که درد بلعیدن نیز نهایتاً همان درد بلعیدن خویشتن است. مسئله این است که انسان تنها موجودی است که شاهد بر وجود خویش است یعنی می داند که وجود دارد ولی از این واقعه بشر به دو دسته تقسیم می شود. انگشت شماری میل می کند که مشهود خود را که همان خودش باشد بفهمد که چیست و مابقی بشر میل به مصرف کردن و بلعیدن خود می کند یعنی بشر تنها موجودی است که از خودش جدا و بیگانه شده و رو در روی خویشتن قرار گرفته است و در صورتی که سایر موجودات عالم در خود گم و فنا هستند یعنی یگانه اند ولی بشر موجودی دوگانه است یعنی هر کسی دوتاست و بشریت یعنی همین.

 

از کتاب خلقت دوباره ص 28 

 

۱۳ - کتاب صوتی(۱) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ - کتاب صوتی(۲) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ - کتاب صوتی(۳) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ - کتاب صوتی(۴) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ - کتاب صوتی(۵) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ - کتاب صوتی(۶) خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

۱۳ - کتاب خلقت دوباره (مکتب اصالت معرفت) ۱۳۷۶ (NEW CREATION)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

ازدواج من

۸ بازديد

ازدواج من

و اما واقعه دیگری هم در این سفرم رخ نمود و آن ازدواج بود آنهم بطرزی حیرت آور و باور نکردنی. من در دوران دبیرستان در مسیر رفت و آمدم بین خانه و مدرسه دختری را چند باری دیده بودم و در دلم نقش بسته بود و او را همسر رویاهایم می دانستم و مطلقاً هم قصد ازدواج با او و یا هیچ کس را نداشتم زیرا اصولاً با شناختی که از خودم داشتم می دانستم که من اهل زندگی زناشوئی نیستم زیرا نمی توانم خواسته های هیچ زنی را برآورده کنم و او را خوشبخت سازم.

و اینک حدود پنج سال از آن دیدارهای از راه دور می گذشت. من حتی نام او را هم نمی دانستم زیرا هرگز به او نزدیک نشده بودم و با او کلامی حرف نزده بودم و حتی آدرس خانه اش را هم نداشتم فقط محله او را بطور تخمینی می دانستم که خیابان سلسبیل تهران بود.

بدون داشتن ویزائی بلیط بازگشت به آمریکا را خریدم آنهم با قرض. چند روز بعد هنگام پروازم بود که بناگاه هوس کردم به محله قدیمی خودمان و دبیرستانی که در آن درس خوانده بودم بروم تا خاطره ای را تجدید و خداحافظی کنم.

در آن محله بناگاه خلسه وار و مدهوش وارد کوچه ای شدم و درب خانه ای را زدم و آن دختر درب خانه را باز کرده و من از او خواستگاری کردم. به همین ساده گی. من حتی نمی دانستم که او مرده است یا زنده. ازدواج کرده است یا نه. و حتی کوچه اقامت او را هم نمی دانستم و اینک یک نیروئی مرا به خانه اش هدایت کرد. او مرا اصلاً نمی شناخت زیرا هرگز ندیده بود. فقط من او را دیده بودم آنهم در ازدحام محصلین مدارس در خیابان.

بدینگونه بود که از وی خواستگاری کردم و او جواب رد داد و من رفتم.

 

از کتاب زندگینامه ماورای طبیعی من  

 

168- کتاب صوتی (1) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (2) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (3) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (4) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (5) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (6) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (7) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (8) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (9) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (10) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (11) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (12) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (13) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (14) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (15) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب صوتی (16) زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

168- کتاب زندگی ماوراء طبیعی من- نظری براسفارسبعه زندگانیم – جدید-  ۱۳۹۳

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

اخلاق مغانه

۱۰ بازديد

اخلاق مغانه

ای عزیز! نخست بدان که تو انسانی یعنی اشرف مخلوقات خدا و جانشین او در کائنات و مظهر همه اسماء و صفات او هستی و محبوب اوئی. و خداوند تو را نیافریده تا عمرت را فقط صرف معیشت نمائی و بس. بلکه کل ملائک و قوای طبیعت و موجودات عالم هستی در خدمت معیشت تو هستند و تو از این وظیفه مبرایی. و تنها وظیفه تو اینست که خدای خالق خود را بشناسی و قدر خود را در نزد او دریابی و مقام الهی خود را باز یابی و همان شوی که خداوند به آن قصد تو را آفریده است و کل جهان را برای تو و در تسخیر اراده تو قرار داده است.  

پس ای عزیز قبل از هر چیزی باید خودت را بشناسی تا بتوانی خدایت را بشناسی تا به حق خود در جهان برسی تا از این خفت و ذلت و حقارت نجات یابی و بدان که حق تو جز خود خدا نیست و بدون تو کل جهان هستی ارزشی ندارد برای خدا.

 

 

از کتاب چنین گوید پیر مغان ص 31

121کتاب صوتی (4) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

=============

121کتاب صوتی (1) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121کتاب صوتی (2) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121کتاب صوتی (3) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121کتاب صوتی (4) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121کتاب صوتی (5) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121کتاب صوتی (6) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121کتاب چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

معمولی باش

۶ بازديد

معمولی باش

10- خوب مباش! مهربان مباش! عابد مباش! عاقل مباش! شر هم مباش! شقی هم مباش! کافر هم مباش! اصولاً سعی مکن تا چیزی باشی برای دیگران یا برای خودت. دروغ مباش تا ببینی که چیستی.

 

11- عاشق مباش چون می دانی که نیستی. بلکه فقط خیالاتی شده ای و بازیچه. معمولی باش یعنی آنطور که اصلاً دیده نشوی. تا بتوانی خود را ببینی!

 

12- حقیقت اینست که نمی دانی که اصلاً چه هستی و چه می خواهی باشی. پس هیچ باش تا ببینی که همان هستی که در آرزوهایت هم نمی گنجید: خدایگونه!

 

13- مطلق پرست و مطلق بین باش و مطلق باش چون خدا. تا ببینی که براستی هستی!

 

14- دست و دل و اندیشه از باید و شاید بشوی تا ببینی که همان هستی که باید باشی.

 

15- از هیچ مذهب و ملت و مسلکی مباش! از هیچ نژاد و فرقه و جنسیتی مباش! اهل هیچ چیزی مباش نه دین و نه دنیا و نه علم و نه هنر و نه عشق و نه فسق و نه بایدی و نه نبایدی. فقط برای مدتی تا ببینی که این همان است که باید باشی.

 

از کتاب چنین گوید پیر مغان ص 48

 

121- کتاب صوتی (1) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (2) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (3) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (4) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (5) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب صوتی (6) چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

121- کتاب چنین گوید پیر مغان - ۱۳۸۹ (Thus speasks magus master)

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

زنده بگور کردن دختران در عصر جدید

۶ بازديد

زنده بگور کردن دختران در عصر جدید

6- مسئله زنده به گور کردن دختران فقط امری مربوط به جاهلیت اعراب نبوده و بلکه به صور گوناگون در همه اقوام بشری حاکم بوده و هست. امروزه شعار برابر سازی زن و مرد ادامه تکاملی و بسیار مکارانه و پیچیده همان ظلم کهن است. ارجحیت فرزند پسر بر دختر همچنان در میان بشر رایج است و نگاه حقارت بار والدین به فرزند دختر است که مولد فلسفه برابری زن و مرد شده است و زن مدرن را مبدل به یک زنده بگور متحرک ساخته است یعنی او را مردوار نموده و زنانیت او را در درونش مدفون کرده است. زن مدرن یک زن زنده بگور است و این اشد ظلمی است که بین زن و مرد حاکم است که زن را بسوی مردواری و مرد را بسوی زن صفتی کشانیده و مولد همجنس گرائی و انقراض نسل بشر می باشد. این کانون اصلی ظلم بشر به خویشتن است. 

 

از کتاب سیر و سلوک عرفانی - عدالت 

100 کتاب صوتی (4) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

 

=======================

100 کتاب صوتی (1) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (2) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (3) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (4) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (5) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (6) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (7) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (8) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (9) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (10) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (11) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (12) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (13) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (14) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (15) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (16) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (17) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (18) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (19) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (20) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (21) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100 کتاب صوتی (22) سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

100-  کتاب سیر و سلوک عرفانی (احوال، مراحل، مقامات) - ۱۳۸۸ (Theosophical Movement)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95

حقوق عرفانی - حق عشق

۵ بازديد

حق عشق

اکثز آدمها تمام عمر در انتظار کسی هستند که چون فرشته ای سوار بر اسب سفیدی بیاید و عاشقشان شود و آنها را بر اسب خود سوار کند و به سرزمین عشق ببرد و تا ابد بپرستد ولی عده ای اندک شمارند که در بدر در جستجوی کسی هستند که عاشقش شوند و تمام هستی خود را به پایش نثار کنند و تا ابد وی را بپرستند.

 

این دو نوع انسان است: خودپرست و دیگر پرست. شقی و عاشق. دسته اول زنانند و زن صفتان. دسته دوم مردانند و بس اندکند و جمله شهیدند. یعنی شاهد بر این حقیقت که هیچ کس طالب محبت و دوستی نیست و اهل محبت را می کشند به جرم محبت.

 

آنانکه شدیدتر در انتظار یک عاشق هستند که معشوق او باشند و پرستیده شوند ولی همین ها هرگاه هم که عاشقی می یابند دیوانه می شوند و دمار از روزگار عاشق بر می آورند زیرا در قبال عشق او احساس حقارت و نابودی می کنند و لذا سعی می کنند تا عشق او را نابود سازند. این راز همه معشوق هاست.

 

 

از کتاب حقوق عرفانی - حق عشق ص 44  

 

97 کتاب صوتی (13) حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

97-  کتاب حقوق عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical Rights)

 

دانلود رایگان کتاب های صوتی و متنی استاد علی اکبر خانجانی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: khodshenasi4@

 

 نشانی آپارات : aparat.com/bihamta95