آرشیو آذر ماه 1397

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

پست ثابت

۱۸۲ بازديد

پست ثابت:

 بنیاد نشر آثار استاد : http://khanjany.net/

http://khanjany.com/

سایت نور امید :       http://nooreomid.net

-----------------------------

  دانلود مجموعه آثار : 

 دانلود کتاب های توصیه شده

 دانلود مجموعه دائرة المعارف ها (6 جلد

دانلود مجموعه کتابها ( 170 جلد)    

دانلود همه سخنرانی ها در یک فایل

برخی از کتاب های صوتی (زیپ شده ):

 168- کتاب صوتی زندگی ماوراء طبیعی من

81- کتاب صوتی امام زمان(عج) کیست (فلسفه ناجی موعود) - ۱۳۸۷

170- کتاب صوتی آخرالزمان خانواده (تمدن بچه ننه) 

 148-کتاب صوتی فریاد زن (خودشناسی ‌زن آخرالزمان) 

 59-کتاب صوتی فلسفه عرفان درمانی - ۱۳۸۶)

118-کتاب صوتی محبت نامه - ۱۳۸۹

 

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۱ (فلسفه آدم وحوّا،تعلیم وتربیت،ارتباطات،بهداشت ودرمان)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۲ (فلسفه قیامت وآخرالزمان،دین،شریعت،تشیع،قرآنی)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۴ (رب شناسی‌،فلسفه شناخت،فلسفه خودشناسی‌وخداشناسی‌)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۵ (فلسفه اقتصاد،فلسفه تاریخ،فلسفه سیاست،فلسفه علوم وفنون،فلسفه فرهنگ وجامعه)

 کتاب صوتی دائرة المعارف ۶ (فلسفه مکاتب،فلسفه عرفان،فلسفه عشق و ارادت)

 توجه!

 شدیداً توصیه می شود که این مجموعه آثار را بطور مکتوب مطالعه فرمائید. مطالعه پای میز رایانه، مطالعه در معیت شیطان است و چه بسا به فهم واژگونه معارف منجر می شود. بدانید بمیزانی که این معارف عقلاً فهم شده و قلباً تصدیق و باور می شوند مشکلات درونی و برونی بتدریج بطرزی معجزه وار حل و فصل می گردند و فرد بر زندگیش احاطه می یابد و از جبرهای زمانه رها می گردد. هنوز هم سرلوحه حکمت ما اینست: تصدیق کنید تا نجات یابید!

                                                                 علی اکبر خانجانی

کتاب صوتی معماهای عرفانی - سؤالات از یاد رفته

۳۹ بازديد

کتاب صوتی معماهای عرفانی

 

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

 در باره : 

 فصل اول : سئوال های بزرگ : 

ممکن - دروغ - شاهد - خودِ خودم - پاسخ - معنا - بی سوراخ - ارزش - شانس - زندگی - الهام

 

فصل دوم : سئوال کنندگان بزرگ : 

آدم (ع) - ابلیس - پیامبر - فیلسوف - شاعر - دانشمند - قاضی - مبلغ مذهبی - انقلابی - کودک - خدا

 

 43- کتاب صوتی (1) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (2) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (3) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (4) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (5) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

43- کتاب صوتی (6) معماهای عرفانی (یادآوری سؤالات از یاد رفته) - ۱۳۸۱ (Theosophical paradoxes)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

کتاب صوتی حقِ بودن

۴۱ بازديد

کتاب صوتی حقِ بودن

 

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

 در باره : 

حق بودن - حق دل - حق اندیشیدن - حق پوچ شدن - حق ایرانی بودن - حق بیماری -حق زناشوئی - حق ستم - حق روسپی گری - حق حسد - نظریه رشد - حق اراده - دنیا و آخرت - حق علیت - حق آشنائی - حق قلم - مستضعفین - جمال و وصال -آستانه حضور - حق عیش - حق اخلاص - در جستجوی حال - حق حق - فلسفه تنهائی آدم - خداشناسی منطقی- حق ماشین و تکنولوژی - حق آبرو - حق حساب - عشق هاهومی - حق حماقت - حق جمال - زیبائی شناسی - حق همنشینی - محفل انس - سوی بی سوئی - براهماکاری - زناشوئی عرفانی- روزمرگی - معمای قرآنی

 63-  کتاب صوتی (1) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (2) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (3) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (4) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (5) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (6) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (7) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (8) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (9) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (10) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (11) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

63-  کتاب صوتی (12) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

 

63-  کتاب صوتی (13) حق بودن - ۱۳۸۷ (The right of being)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

علت بیماری ها ( مبانی عرفان عملی )

۱۶ بازديد

27-علت بیماری ها :

- بیماری های مسری عارضه مردم پرستی است.

- بیماری های خونی (غلضت خون،چربی، اوره، قند و امثالهم) عارضه حرام خواری است و قبض رزق.

 

 - بیماری های موروثی و ژنتیکی عارضه نژادپرستی است که شامل خودپرستی جنسی و قومی می باشد. 

 

- بیماری های آلرژیک (انواع حساسیتها و وسواسها) عارضه تجمل پرستی و صنعت پرستی است.

 

-مرض نسیان و اختلال حواس و انواع آلزایمرعارضه دروغگوئی و ریاکاری و خودفریبی های مزمن است.

 

- سرطانها عارضه استکبار نفسانی است.

 

- ایدز عارضه بی وفائی و خیانت در رابطه است.  

 

-امراض کلیوی عارضه قطع امید کردن از رحمت خداست.                                        

 

-امراض گوارشی عارضه حرص و حسد است.                                                      

-اعتیاد عارضه خودبرتربینی و سلطه عاطفی و روانی بر دیگران است.                        

 

- اختلالات گوش و حلق و بینی عارضه عدم اطاعت از امر حق است.                            

- امراض جلدی عارضه ظاهرپرستی و جلوه گری است.                                           

-انواع افسردگی و استرس عارضه تکبر و انکار در قبال رحمت و محبت است.             

 

- مراض و انحرافات جنسی عارضه بی حیائی و بی تقوائی در رابطه با جنس مخالف و خودپرستی جنسی است.                                                                                

- ام اس عارضه انکار و جدال با موجودیت جنسی و جمالی است.                                          

 - جراحی های پلاستیک به قصد زیبائی بخصوص در مورد بینی عارضه نبرد با وجدان و فطرت خویش است.                                                                                  

- بیماری های ویژه زنان نشانه نبرد با زنانگی خویش و نیز سوء استفاده از جنسیت خویش است.        

 -همجنس گرائی نشانه فقدان ولایت مرد بر زن و انکار ولایت مرد از جانب زن است.        

 

-اختلالات تربیتی و روانی در کودکان عارضه فقدان ولایت زناشوئی در والدین است که زن صفتی پسران و مرد صفتی دختران از آن جمله است.                                              

-اختلالات جنسی در رابطه زناشوئی نشانه فقدان ولایت زناشوئی است.                          

- نازائی چند دلیل دارد که یکی از آنها نفرت زن از زن بودنش می باشد و دلیل دیگرش فقدان رابطه قلبی بین زن و شوهر است.                                                            

-سکته های مغزی نشانه قطع ارتباط کامل ذهن از دل است.                                      

-سکته های قلبی قبل از سن کهولت عارضه شقاوت و کینه توزی و انتقام جوئی است.  

 

قسمتی از کتاب مبانی عرفان عملی  تألیف استاد علی اکبر خانجانی                              

 

کتاب صوتی مربوطه:

 155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد ۳

۲۱ بازديد

کتاب صوتی دائرة المعارف عرفانی جلد ۳

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

 در باره : حکایات عرفانی - حکمت جاوید - جملات قصار - هرمنوتیک - اسرار واژه ها - هنر و ادبیات - شخصیت های معروف 

 

ریز فهرست : 

مصاحبه با یک زن مطلقه ، دختر دانشگاهی ، یک هروئینی ، یک ثروتمند ، زنان خوشبخت تاریخ ، یک زندانی سیاسی

-------------

نشانه های دوست، لغت نامه عرفانی ، مرگ ، امرار معیشت ، عارف شدن ، بازی و شوخی ، سخنان امام علی ، تعلیم و تربیت ، شکست ، حیرت ، دجالیها ، دوستی ، زن ، عشق ، ایمان ، پسا مدرن ، 

---------------

دلار ، علم هرمنوتیک ، ناز ، دلتنگی ، جنایت ، اومانیزم ،روحانی ، دیکتاتوری ، مرده پرستی ، خانواده ، گناه ، جهنم ، آبرو ، سوسک ، انسان کامل ، واقعه غدیر ، آخرالزمان زن ، تنهائی ، امراض و بدبختی ها ، عرفان درمانی ، زناشوئی ، ابلیس شناسی 

--------------------

موسیقی مدرن ، هنر مدرن ، آنتونی کوئین ، طنز تلخ ، خوشنویسی ، موسیقی پاپ ، رسانه ملی ، هنر و ادبیات 

------------------

هیتلر ، شریعتی ، ابن ملجم ، فروغ فرخزاد ، قطامه ، دانته ، طالقانی ، صادق هدایت ، صمد بهرنگی ، مصدق ، چارلی چاپلین ، بابا طاهر عریان ، نیما یوشیج ، نیچه ، اوشو ، کریشنا مورتی ، عطار نیشابوری ، رحیم پور ازغدی ، فیثاغورس ، سروش ، باراباس ، طاهره قره العین 

 

کتاب صوتی (1) دائرة المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (2) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (3) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (4) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (5) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (6) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (7) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (8) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (9) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (10) دائرة المعارف عرفانی ۳(حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (11) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (12) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (13) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (14) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (15) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (16) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (17) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

کتاب صوتی (18) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 

کتاب صوتی (19) دائرة المعارف عرفانی ۳ (حکایات عرفانی،جملات قصار،فلسفه هرمنوتیک،فلسفه هنروادبیات،فلسفه شخصیتها)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

کتاب صوتی مبانی عرفان عملی

۱۹ بازديد

کتاب صوتی مبانی عرفان عملی

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

 در باره : دوست دوست-حق-قبض و بسط رزق-حلال و حرام-علل بیماری ها-طب اسلامی-فرهنگ-راز آفرینش-نژادپرستی-عصمت عملی-راز غیبت امام زمان-اجتهاد-اقتصاد اسلامی-وجود و ماهیت- اطاعت بی چون و چرا-شیطان شناسی-عبادت-عبودیت-حال-زندگانی عرفانی-توبه-راز دل گفتن-صبر و تسلیم و رضا و عشق-بخل - خیرخواهی-امام شناسی-حالات و مقامات-تقوا-عقل-زناشوئی و ازدواج-دروغ و کفر-وسواس ها-مدرسه آخرالزمان

 

155- کتاب صوتی (1) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (2) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (3) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (4) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (5) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (6) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (7) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (8) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (9) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (10) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (11) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (12) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (13) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (14) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (15) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (16) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (17) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

155- کتاب صوتی (18) مبانی عرفان عملی‌ - ۱۳۹۲ (Principles of practical Theosophy)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

کتاب صوتی کندوکاوی در اصول

۲۰ بازديد

کتاب صوتی کندوکاوی در اصول

 تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

جلد اول در باره :

نهیلیزم و پوچ گرائی-شناخت شناسی-سنت-ماهیت اندیشه-جبر و اختیار-ابلیس-شریعت-هنر-برنامه ریزی-بیان-فلسفه-حکومت-خواب-موسیقی-علم-تکنولوژی-بنی اسرائیل-پزشکی-نیستی-آسمان-وراثت-خودشناسی-کتب آسمانی-مسیحیت-اسطوره ها

 

۱۸ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۴) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۵) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۶) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

۱۸ کتاب صوتی(۱۷) کندوکاوی در اصول جلد۱ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 1)

————————————————————————————————

:جلد  دوم در باره

 

رابطه-تن-کثرت-ذهن-ریا-خرافات-آزادی-تضاد-عشق-اعتیاد-رازها-تروریسم-تاریخ-خودکشی-دانائی-انقلاب-رابطه جنسی-برابری-قهر-خدا-روان شناسی-فحشای جنسی-مذاهب مدرن-یقین-خیانت-بیگانگی-ترحم-زناشوئی-ایثار-سرنوشت-متافیزیک

 

۱۹ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

 

۱۹ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۲(پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۲) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

۱۹ کتاب صوتی(۱۳) کندوکاوی در اصول جلد۲ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 2)

————————————————————————————————

جلد سوم در باره :

 فروع- مو-لااله الاالله-تنهائی-خط سوم-دموکراسی-تراژدی-مردم پرستی-سرمایه داری-مکاشفه-عبث-شاهکارها-بیماری-همجنس بازی-دگماتیزم-رقص-منطق-هدیه-حج-تسلیحات-عیش-جهان-زندگی-ناجی-قانون-روش-غیر

۲۰ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

۲۰ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۳ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 3)

——————————————————————————————————

جلد چهارم در باره :

 آرزو-ترانه سرائی-فلسطین-دکتر علی شریعتی-نژادپرستی-حجاب-گرایشات عرفانی-آتش-فرقه های مذهبی-اقتصاد-التقاطی گری-صدق-محبت-اندیشه های ظلم ستیز-امید-رشد اخلاقی-ذات علوم بشری-انقلابیگری-سینمای سیاسی-عرفان نظری-سوسیالیزم-احساس مسئولیت-شکست-مبارزات رهائی بخش-فلسفه ملاصدرا-دوستی-علم تأویل یا هرمنوتیک

۲۱ کتاب صوتی(۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۲) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۳) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۴) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۰ کتاب صوتی(۵) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۶) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۷) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۸) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۹) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۰) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

۲۱ کتاب صوتی(۱۱) کندوکاوی در اصول جلد۴ (پدیده شناسی‌ عناصر فرهنگ و تمدن) (THE PRINCIPLE OF PRINCIPLES 4)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

اینست یگانگی-

۳۳ بازديد

یگانگی

0+1+389- آنکه خدمت می کند حتماً مورد خیانت واقع می شود تا دست از این تحقیر بکشد. اینست یگانگی!

0+1+401- فقط انسان یگانه است که می داند و می تواند که خدا را چگونه صدا کند که شیطان پاسخ ندهد زیرا او معنای واقعی واژه ها را می داند و بلد است که حرف بزند و لذا حرفش را همه می فهمند. کسی که حرفش فهم نمی شود حرف زدن نمی داند و کلمات را نمی شناسد. اینست یگانگی!

 

0+1+422- کسی که رفتاری صادقانه و برخوردی قاطعانه و خالصانه با همسر خود نمی کند نه از روی لطف و ایثار و حتی ترحم است بلکه از فرط ظلم است که نمی خواهد همسرش از قلمرو سلطه او خارج شود. و لذا بالاخره با زجر و زور خارج می شود. اینست یگانگی!

 

0+1+424- زن براستی مجسمه شیطان است تا زمانیکه مرد را بواسطه پائین تنه اش به اسارت و بازی می گیرد و لذا خداوند هم او را از پائین تنه اش ساقط می سازد و این رابطه را برایش عذاب می کند و علناً روسپی اش می گرداند. اینست یگانگی!

 

0+1+425- آنکه تو را براستی دوست بدارد کسی را هم که تو دوست بداری نیز دوست می دارد هر چند که هووی اوست. این درس عبرتی از ابلیس است. اینست یگانگی! 

 

0+1+427- کسی را که خدا دوست بدارد او را فقیرترین و تنهاترین و مفتخرترین انسان روی زمین می سازد و تو هم اگر چنین کسی را دوست داشتی و اطاعتش نمودی خداپرستی. اینست یگانگی!

 
از کتاب یگانه تألیف استاد علی اکبر خانجانی

دانلود همه کتاب های استاد (متنی و صوتی ) از سایت : khanjany.com  و  nooreomid.net

نشانی تلگرام: khodshenasi4@ 

کتاب صوتی فرهنگ خانجانی (فرهنگ لغات عرفانی)

۱۹ بازديد

کتاب صوتی فرهنگ خانجانی

 

تألیف استاد علی اکبر خانجانی

 

55- کتاب صوتی (1) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

55- کتاب صوتی (2) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

55- کتاب صوتی (3) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

55- کتاب صوتی (4) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

55- کتاب صوتی (5) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

55- کتاب صوتی (6) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

55- کتاب صوتی (7) فرهنگ خانجانی - 1384 (نمونه ای از فرهنگ عرفانی لغات)

 

همه کتاب های صوتی در سایت : khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام:akharozzaman2@

لالائی شیطان

۳۸ بازديد

لالائی شیطان

 تا حد ممکن بایستی از صنعت و فرآورده هایش فاصله گرفت و همچون آتش دوزخ از آن برحذر بود خاصه از سیاست و طب و هنرش، که سه غارتگر اندیشه و جان و دل آدمی می باشند، یعنی از حکومت و طب و تلویزیون. یعنی بایستی از نانی که در دست حکومت است گذشت و از جانی که در دست پزشک است و از تفریحی که در نزد تلویزیون است. هر چه که این فاصله بیشتر باشد فاصله انسان با خودش کمتر است و امکان خیزش و رستگاری فراهم تر می آید. یا انسان از صنعت می گذرد و یا صنعت از روی نعش انسان می گذرد. و مابقی راهها همگی خودفریبی های مالیخولیائی حاصل از روانشناسی و فرهنگ و فلسفه ای است که صنعت برای پیروانش تدارک می بیند تا آنها را در ادامه این اطاعت محض تسکین دهد، لالائی شیطان است، چه سفسطه های کریشنامورتی باشد و چه قصه های کاستاندا و چه اشعار افیونی صوفی مسلکی رذیلانه و چه نئوبودائیسم صنعتی دست پخت آمریکا و انگلیس. همه راه علاجهائی که کاری به روش زندگی انسان نداشته باشد و وی را در آنچه که می خورد و می کند تقویت نماید ضد انسان است و به عذابهائی فوق عذاب منجر می شود. با قطع ارتباط با تلویزیون و طبیب و حکومت بخش عمده و بنیادی عذابها و زنجیرها از بین می رود و امکان بخود آمدن پدید می آید. اینها علاج نیست بلکه پیش شرط واجب بر علاج است که قدرت نجات را پدید می آورد. انسان صنعتی انسانی تحلیل رفته و ضد نجات است. انسان بایستی زشتی و شرارت خود را ببیند تا میل به نجات یابد و برای این کار بایستی بخود بازگردد تا اصلاً بتواند خود را ببیند. انسان صنعتی فقط احساس درد و زجر و ناتوانی و نابودی می کند و همین. و طالب مسکن است و نه درمان. صنعت با همه دستاوردهایش در عرصه علم و فرهنگ و هنر و طب و سیاست و رفاه فقط و فقط مسکن است: افیون!   

 

از کتاب اینست انسان تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 88

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@