کفر

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

(نامه های عرفانی ) راز آزادی بیان و عقیده

۳۰ بازديد

راز آزادی بیان و عقیده

1- آنچه که شیرازه یک خانواده را از هم می گسلد و افراد آنرا یاغی و تار و مار می کند و در بیرون به فساد می کشد نه فقر و نه حتی کفر عقیدتی و بیان است. کل جامعه هم چنین است.

 

2- یکی از مهمترین علل سوء تفاهم و بدبینی و خیانت در رابطه زناشوئی فقدان صمیمیت و صداقت در بیان است. این امر در کل جامعه و نظام سیاسی هم مصداق دارد.

 

3- انسان حیوان ناطق است و نفس ناطقه حضور الوهیت پروردگار در روح بشر است و علت اشرفیت او در جهان می باشد که او را به مقام خلافت اللهی می رساند.

 

از کتاب " نامه های عرفانی " استاد علی اکبر خانجانی ص 163

 

108- کتاب صوتی (6) نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

108کتاب نامه‌های عرفانی ( ج 2 ) – ۱۳۸۸

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95