سبقت از مرگ

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

پیروزی بزرگ (سبقت از مرگ)

۱۴ بازديد

پیروزی بزرگ

8- پس خلق جدید هم دو مرحله ایست: قبل و بعد از مرگ! ولی اهل ایمان بایستی از مرگ سبقت گیرند و آنرا از همان حیات دنیا آغاز کنند و در واقع برایش پیشاپیش مهیا گردند. اینان همان « والسابقون السابقون اولئک المقربون» هستند. یعنی آنان که از زمان و از مرگ سبقت گرفته و قبل از مرگشان قیامت خود را برپا کرده و به قرب و لقای الهی نائل آمده اند و لذا از برزخ فاصله بین مرگ و قیامت کبرا (پایان جهان) رسته اند و این یک جهش تاریخی بس بزرگی است و لذا «پیروزی بزرگ» نامیده می شود در کتاب خدا! و مهمتر از آن از دوزخ نجات یافته اند زیرا بقول قرآن «هیزم جهنم، مردم هستند و دهر (حجر)»...

 

از کتاب معاد تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 3

147کتاب صوتی معاد ( وعده خدا با خلق) - ۱۳۹۲ (Resurrection) 

147کتاب معاد ( وعده خدا با خلق) - ۱۳۹۲ (Resurrection)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95