جمال

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی : ترس، جمال، همتائی و بی تائی

۲۲ بازديد

کتاب صوتی پدیده شناسی عرفانی : ترس - جمال - همتائی و بی تائی

 

6- ترس محصول اسارت انسان در زمان است و زمان همان دالان تاریکی است که حوادث را می زایاند.

7- اگر تغییر نمی بود ترس نمی بود و تغییر فرزند زمان است.

 

8- پس ترس محصول نادانی انسان از آینده هر چیز و تجربه و حادثه ای است.

 

9- ولی در عین حال هر چه که دانش محسوس و مادی بشر افزون می شود از ترسش کاسته نمی شود و بلکه بر ابعاد و اعماق ترسش افزوده می شود.

 

10- پزشکان بیش از مردم عادی از بیماریها می ترسند زیرا منشأ و علل و عواقب آنرا می شناسند.

11- اقتصاد دانها بیشتر از مردم عادی از ورشکستگی و تورم می ترسند.

 

12- انسانهای داناتر و بزرگتر بیشتر از افراد نادان و کودکان می ترسند.

 

13- پس دانش محسوس و علمی-فنی بشر هم بر ترس او می افزاید و لذا بشر امروز هراسناکتر از بشر دیروز است.

 

14- ترس منشأ جنون و جنایات بشر است همانطور که بقول علی (ع)، ترس بزرگترین گناهان نیز هست.

 

از کتاب پدیده شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 187

 

89- کتاب صوتی (17) پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸(Theosophical phenomenolgy)

89کتاب پدیده شناسی‌ عرفانی - ۱۳۸۸ (Theosophical phenomenolgy)

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95