دین،آخرالزمان،قیامت و ...

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان

۵۲ بازديد

مشکلات حکومت های دینی در آخرالزمان

361- بنابر این حکومت های دینی در آخرالزمان بیش از اندازه دچار بحران و بدنامی و ملامت کشی هستند که اگر رهبرانش فاقد معرفت و عرفان آخرالزمانی باشند از اداره و مهار امور درمانده شده و فروپاشی حکومت اجتناب ناپذیر می گردد.

 

362- بنابر این حکومت های دینی در این دوران باید بدانند که چه بار مضاعفی را حمل می کنند و بایستی همچون قابله ای عمل کنند که تاریخ را از بطن جامعه برون افکنی می سازد. و این وضع حمل و قابلگی و زایمان برای جوامعی که از قدمت مدنی و معنوی و دینی بیشتری برخوردارند بمراتب شاقه تر و انفجاری تر است و اگر حاکمان براستی حکیمانی قابل نباشند در این وضع حمل از میان می روند و جامعه نیز فرو می پاشد.

 

از کتاب حکمت حکومت تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 35

 

145کتاب صوتی (1) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (2) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (3) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (4) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (5) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (6) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (7) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب صوتی (8) حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

145کتاب حکمت حکومت (حاکمیت عرفانی) – ۱۳۹۲

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

ن و القلم (قرآن و قیامت)

۱۷ بازديد

ن و القلم 

 

34- آنانکه گناهکارترند و روزمره گناه می کنند از تنهائی چون دیو می ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدمها در ساعات تنهائی رادیو و تلویزیون روشن می کنند که شبانه روز روشن است بی آنکه اصلاً گوش بدهند.

 

35- انسانهای گناهکار به سوی جنون می روند زیرا در آن واحد هم دلشان می خواهد که خدا و آخرت باشد تا با مرگ نابود نباشند و هم نمی خواهند باشد چون حساب و کتاب و عذاب خواهند داشت. این تضاد موجب اختلال حواس و خشم و عصبیت و جنون تدریجی می شود. همه امراض اعصاب و روان حاصل این تناقض فکری و روانی است زیرا شبانه روز بلاوقفه اعصاب و ذهن و احساس آنها از این بودن و نبودن دچار استهلاک و تضاد و جنگ با خودش می باشد.

 

از کتاب ن و القلم تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 116

 

فهرست کتاب : 

1- من و قلم       2- من و قرآن    3- من و قیامت

 65- کتاب صوتی (1) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (2) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (3) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (4) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (5) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (6) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (7) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (8) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (9) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (10) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (11) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (12) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (13) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (14) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65- کتاب صوتی (15) ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

65کتاب ن والقلم (معرفت شناسی ‌قرآنی) – ۱۳۸۷

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

آیا عذاب جهنم ابدی است؟

۱۵ بازديد

آیا عذاب جهنم ابدی است؟

 

5- و اما عذاب خلد یا جهنم، خلد و جاوید است؟ آیا به راستی ابدی و بی پایان است؟ دعوای مفسرین در این باب مشهور است که برخی عذاب خلد را براستی ابدی می دانند و اندکی هم چنین اعتقادی ندارند ولی هیچ یک دلیل قانع کننده ای عرضه نمی کنند. ولی بنا به کلام خدا در کتابش عمر بهشت و دوزخ تا بقای زمین و آسمانهاست و بهشت و دوزخ خلد به معنای ابدیت ارض و سماء است نه ابدیت الهی و جاوادانگی!

 

6- در کتاب « راز دهر » معنای زمان و ابدیت را روشن کرده ایم. معنای بی پایان و پایان، مربوط به قلمرو دهر و گردش افلاک است که یک روز و هزار سال تفاوت دارد.ولی آنگاه که بساط دهر و گردش افلاک برچیده شود که بالاخره می شود « و در آنروز زمین و آسمانها همچون طوماری در دست خدا قرار می گیرد»قرآن- پس عذاب و دوزخ خلد(همیشگی) مربوط به قلمرو دهر است همانطور که مغفرت و توبه و شفاعت. و از آنجا که همه ظلمات و معاصی و غفلت و کفر از دهرزدگی بشر است پس چون برداشته شود بساط کفر برچیده می شود و رحمت مطلقه شامل حال همگان می شود « و همه را جمعاً می بخشد»قرآن-

 

از کتای خداشناسی امامیه (شرح اسمای الهی ) جلد دوم ص 363

 

159-  کتاب صوتی (19) خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

 

159-  کتاب خداشناسی امامیه جلد۲ (امام شناسی قرآنی و خودشناسی الهی)-  ۱۳۹۳ (۲ Quranic Theosophy)

 همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@

 

 نشانی آپارات : aparat/bihamta95

زمان تنهائی

۱۸ بازديد

زمان تنهائی

آخرالزمان، عرصه تنهائی انسان است. عرصه ای که به امر خدا دیگر هیچ چیز و هیچکس به آدمی پناه نمی دهد و تحویلش نمی گیرد و نیز هیچ کس و چیزی در دل آدمی جا و قرار نمی گیرد و هر کس مبتلا به احوال خویشتن است. هرکسی جز تن خویش نیست،تنهاست. های تن است.

 

در آخرالزمان هرکس مجبور است خودش باشد و آنان که بیشتر از خود می گریزند بیشتر دچار عذاب و بدبختی و جنون و جنایت می شوند.

 

در آخرالزمان اساس جرم و جنایات بشری حاصل گریز او از تن و تنهائی است. و آنانکه به جبر بخود وانهاده و تنها می شوند روی به انواع خودکشی می کنند که تخدیر و داروی روان گردان اعصاب و روان، قانونی ترین نوع آن است.

 

اعتیاد حاصل گریز انسان از تنهائی آخرالزمان است.

 

کتاب های صوتی : 

 87- کتاب صوتی (1) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (2) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (3) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (4) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (5) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (6) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

 

 کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

 

قسمتی از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@