دین،آخرالزمان،قیامت و ...

کتابها و مقالات و سخنرانی ها و (کتاب های صوتی ) استاد علی اکبر خانجانی در باره همه موضوعات انسان

زمان تنهائی

۱۲ بازديد

زمان تنهائی

آخرالزمان، عرصه تنهائی انسان است. عرصه ای که به امر خدا دیگر هیچ چیز و هیچکس به آدمی پناه نمی دهد و تحویلش نمی گیرد و نیز هیچ کس و چیزی در دل آدمی جا و قرار نمی گیرد و هر کس مبتلا به احوال خویشتن است. هرکسی جز تن خویش نیست،تنهاست. های تن است.

 

در آخرالزمان هرکس مجبور است خودش باشد و آنان که بیشتر از خود می گریزند بیشتر دچار عذاب و بدبختی و جنون و جنایت می شوند.

 

در آخرالزمان اساس جرم و جنایات بشری حاصل گریز او از تن و تنهائی است. و آنانکه به جبر بخود وانهاده و تنها می شوند روی به انواع خودکشی می کنند که تخدیر و داروی روان گردان اعصاب و روان، قانونی ترین نوع آن است.

 

اعتیاد حاصل گریز انسان از تنهائی آخرالزمان است.

 

کتاب های صوتی : 

 87- کتاب صوتی (1) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (2) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (3) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (4) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (5) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

87- کتاب صوتی (6) آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

 

 کتاب آخرالزمان شناسی ‌عرفانی (رساله نجات) - ۱۳۸۸ (Theosophy of Apocalypse)

 

قسمتی از کتاب آخرالزمان شناسی عرفانی تألیف استاد علی اکبر خانجانی ص 37

 

همه کتاب های صوتی و متنی در سایت :khanjany.com و nooreomid.net 

نشانی تلگرام: akharozzaman2@